Školní družina

Všechna oddělení školní družiny jsou po dobu rekonstrukce umístěna v budově ZŠ ve Školní ul.

ŠD je otevřena ve dnech školního vyučování od 6:00 - 16:00 hod.

ŠD: 734 584 935 Vedoucí vychovatelka ŠD: 739 096 669 stránky školní družiny vzdálený disk

Výše poplatku za ŠD: 150,00 Kč za dítě a kalendářní měsíc v době školního vyučování.

Přijetí žáka do ŠD

  • Na základě přihlášky, kterou rodič podává každý rok ve stanoveném období
  • Na základě kritérií pro přijetí žáka do ŠD