Přijímací řízení 2023-2024

Prezentace z třídních schůzek pro vycházející žáky: ZDE

Podávání přihlášek od 1.2.2024 do 20.2.2024

Evidence všech přihlášek je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky www.prihlaskynastredni.cz

Způsoby podávání přihlášek:

  1) Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela online- elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete: identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

Postup (popis jednotlivých kroků):

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením.

  2) Výpis ze systému

Postup (popis jednotlivých kroků):

Vše vyplníte online v systému dipsy.cz, ale bez přihlášení do bankovní identity, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete 3x, podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh- již nahrány v systému).

  3) Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku (viz odkaz v přílohách) a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje (viz webové stránky střední školy). Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Vyplněný formulář (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (s přílohami).

Určení priority jednotlivých škol:

 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

POZOR! Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Seřazení škol je závazné, nelze se proti němu odvolat- může se pouze vzdát přijetí a postupuje do 2.kola.

PŘÍLOHY

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání- pokud škola požaduje

Diplomy a osvědčení o zájmové činnosti

Odkazy na dokumenty:

Přihláška na střední školu: https://www.msmt.cz/file/61728/

Lékařský posudek: https://www.msmt.cz/file/61830/

Zpět