Podatelna školy

Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů zveřejněné na základě vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:

 1. Adresa
  Základní škola Chrastava,
  náměstí 1. máje 228,
  okres Liberec – příspěvková organizace
  463 31 Chrastava
 2. Úřední hodiny podatelny:
  pondělí – pátek 8.00 – 15.30 hod.
 3. Elektronická adresa:
  zschrastava@volny.cz
 4. Identifikátor datové schránky
  idqmkd8
 5. Další možnosti elektronické komunikace:
  Nejsou
 6. Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých ZŠ přijímá dokumenty v digitální podobě:
  formát TXT (prostý text – kódování WIN1250)
  formáty HTM, HTML (hypertextový formát – kódování WIN1250)
  formát RTF
  formát DOC (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003)
  formát PDF (Acrobat Portable Document Format)
  formát XLS (soubory ve formátu Microsoft Excel 97-2003)
  formáty JPG, JPEG, TIF, GIF (grafické formáty)
  formát fo/zfo (602XML Filler dokument
 7. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých ZŠ přijímá dokumenty v digitální podobě:
  CD, DVD, USB flash disk
 8. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu, který je způsobilý přivodit škodu:
  Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, ZŠ dokument nezpracovává.
 9. Důsledky v doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:
  Je-li na podatelnu ZŠ doručen dokument v analogové nebo digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se tato vada odstranit nebo není znám odesílatel a jeho kontaktní údaje, podatelna školy dokument nezpracovává.
Zpět