Zaměstnanci

Učitelé

Bc. Benešová Veronika

Mgr. Bláhová Iva

Mgr. Borovanová Blanka

Ing. Brozová Zuzana

Mgr. Burešová Petra

Mgr. Cesarová Eliška

Mgr. Chrásková Jana

Mgr. Čilová Ilona

Mgr. Dundová Lucie

Mgr. Henzlová Ingeborg

Mgr. Hochmanová Renata

Mgr. Kašková Kateřina

Mgr. Kohlíková Kateřina

Mgr. Kolářová Pavla

Mgr. Kollmannová Vladislava

Mgr. Kopalová Jana

Bc. Kuderová Pavlína

Mgr. Mézlová Markéta

Mgr. Němcová Andrea

Mgr. Nováková Dagmar

Mgr. Petržílková Jana

Mgr. Popelínský Petr

Mgr. Pospíšková Ivana

Mgr. Povýšilová Veronika

Mgr. Pustková Daniela

Mgr. Ramírez Dušan

Mgr. Řehák Karel

Mgr. Řeháková Jana

Mgr. Řehořek Vlastimil

Ing. Saparová Stanislava

Mgr. Skalická Radka

Mgr. Smrčková Eva

Mgr. Šnýdlová Hana

Mgr. Steidlová Iveta

Ing. Suchá Jiřina

Mgr. Šulcová Monika

Mgr. Talánová Daniela

Mgr. Vodičková Eva

Mgr. Vojtíšek Ondřej

Mgr. Zatočilová Renata

Mgr. Živnůstková Zuzana

Asistent pedagoga

Družina

Hájková Marie

Vedoucí vychovatelka

Kohlíková Ilona

Vychovatelka

Racková Petra

Vychovatelka

Sívková Marie

Vychovatelka

Šťastná Helena

Vychovatelka

Provozní zaměstnanci

Brožková Eva

Hospodářka

Čermák Jiří

Školník

Bc. Hradcová Renata

Odborník na administrativu

Špidlenová Zuzana

Uklízečka

Stašíková Radka

Uklízečka

Válek Jiří

Školník

Žakechová Jana

Uklízečka

Žakechová Jindřiška

Uklízečka

Zimmermannová Martina

Uklízečka