Zápis do 1. tříd

Probíhá koncem dubna. Termín je včas zveřejněn na webových stránkách školy.

Zápis probíhá v budově školy v Revoluční ulici.

Rodiče přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a předvyplněnou žádost.

Žádost o přijetí