Poradenské služby

Mgr. Iveta Steidlová

Výchovný poradce 488 880 714

Mgr. Petra Burešová

Metodik prevence 488 880 714

Mgr. Karel Řehák

Speciální pedagog 488 880 724