Občanská výchova

V rámci předmětu Občanská výchova se volbě povolání věnujeme především v 8. ročníku, kdy se vyučuje téma Osobnost. Žáci si uvědomují své vlastnosti a přednosti, poznávají sami sebe, zamýšlí se nad svými zájmy a budoucností a učí se kriticky hodnotit své chování a jednání. Rovněž posuzují vliv svých vlastností na dosahování individuálních cílů.

V 9. ročníku je volba povolání prioritně zařazena do předmětu Pracovní činnosti. Nicméně také pedagogové, kteří vyučují předmět Občanská výchova, se tomuto tématu věnují a s dětmi o něm diskutují, čímž jim pomáhají se zvládnutím výběru střední školy.

V 6. a 7. ročníku je volba povolání řešena pouze okrajově formou diskuse o tématech, která se týkají školy, vzdělávání a náplní jednotlivých povolání.

Zpět