Sportovní den pro 1. stupeň

30.05.2024 Petr Popelínský

Ve čtvrtek 30. 6. 2024 uspořádali žáci osmých ročníků sportovní den pro své mladší spolužáky, kterých je cca 300. Svého prvního velkého úkolu se osmáci zhostili na výbornou! Slavnostního zahájení a zakončení se ujaly Týnka s Barčou z 8.A, které všechny přivítaly, vysvětlily jim, co je čeká, sdělily jim pravidla, a především je namotivovaly ke sportu.

Poté si každá dvojice osmáků odvedla přidělenou třídu z prvního stupně k úvodnímu stanovišti a pak ji provázela po celé dopoledne. A co si žáci prvních až pátých tříd vyzkoušeli? Nechyběly zde klasické sportovní disciplíny (běh na 50 a 200 m, stolní tenis, workout, skok do písku, hod míčkem…), ale děti si mohly vyzkoušet i ty méně tradiční (orientační běh, badminton, petanque…). Všechny disciplíny byly v režii osmých tříd. Ve čtvrt na dvanáct se všichni opět sešli ke společnému zakončení a na závěr obdržela každá třída sladkou odměnu.

Velké poděkování patří žákům osmých tříd za uspořádání sportovního dne a za jejich milý a hezký přístup k mladším spolužákům. Pochvalu si zaslouží i všichni sportovci z prvního stupně, kteří s nadšením a velkým úsilím bojovali v jednotlivých sportech.

(K.Kašková)

Zpět