Olympiáda mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

04.06.2024 Helena Šťastná

Již od roku 2015 pořádá dobrovolný spolek obcí mikroregionu pro žáky prvního stupně atletické soutěžní setkávání. Letos se tedy konal již devátý ročník v rekreačním areálu na Kristýně pod organizátorskou hlavičkou DDM Drak. A že to vůbec pořadatelé neměli jednoduché, co do počtu zúčastněných týmů rozhodně padl návštěvnický rekord.

Z každé školy se mohli účastnit až tři pětičlenné týmy, kdy každý z účastníků musel být z jiného ročníku s minimálním počtem dvou dívek ve skupině. Chrastavu reprezentovala dvě rovnocenná družstva. Po zapálení symbolické olympijské pochodně obdržela každá posádka soutěžní kartu, kam jim byli zaznamenávány výkony, kdy si pořadí jednotlivých disciplín určovalo družstvo samo. Všichni členové absolvovali každý připravený úkol, kde se buď sčítali výkony celého týmu nebo se započítával ten nejlepší výsledek. Po splnění všech šesti sportovních disciplín byla karta odevzdána do soutěžní kanceláře k vyhodnocení. V mezičase se účastníci mohli zabavit volnočasovými prvky celého areálu a posilnit čerstvě upečenou pizzou z místního stánku s občerstvením.

Na závěr nastoupilo všech zúčastněných 19 týmů a s napětím očekávalo výsledek svého úsilí.

ZŠ Chrastava se umístila na 3. a 7. místě.

Konečně tak překonala začarovaný kruh čtvrtých bramborových míst. Zato Mníšek i nadále zůstává několikaletým šampionem olympiády. Můžeme jen hádat, čím tam ty děti krmí 🙂

Nicméně pořád platí, že je to zápolení které sbližuje…

 

Zpět