Ocenění ve sběru papíru

24.06.2024 ZŠ Chrastava

SBĚR PAPÍRU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Víte, že…

…jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1 850 kg dřeva a 109 000 litrů čisté vody?

…50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom dlouhý 8 m o průměru 14 cm?

Stalo se již pravidlem, že každý školní rok probíhá minimálně dvakrát do roka akce „SBĚR PAPÍRU“. Ve spolupráci s firmou Marius Pedersen třídíme papír a snažíme se vést žáky k šetření životního prostředí.

V letošním školním roce se žákům naší školy podařilo nasbírat 15,03 tuny a díky tomuto množství jsme se mezi zúčastněnými školami Libereckého kraje umístili na 3. místě.

Děkujeme rodičům za spolupráci, protože i oni jsou nedílnou součástí tohoto úspěchu.

Mgr. Veronika Povýšilová, koordinátor EVVO

Zpět